Cherga BG

Над 50% от активните потребители в интернет са фенове на корпоративни фейсбук страници

Близо 1/5 от анкетираните признават, че ги привлича възможността за участие в различни игри с награди

 

Около 18% от лицата, които са ежедневно в интернет могат да бъдат определени като активни фенове на корпоративни Aktivni_Internet_potrebiteli_segmentaciaфейсбук страници, 33% спадат към по-слабо активните фенове, докато 16% са потенциални фенове.

Това показват данните от онлайн маркетингово изследване „Корпоративните фейсбук страници като комуникационен канал“, проведено от агенция Pragmatica, осъществено с партньорството на digitribe.

Типичният активен фен на корпоративни фейсбук страници е жена (56%) на възраст 20-34 г., неомъжена (71%), редови служител (46%). По-слабо активните фенове на корпоративни фейсбук страницисъщо са предимно жени (70%), най-често на възраст 25-44 г. Потенциалните фенове, които са 16% от цялата съвкупност, са предимно мъже на възраст 35-54 г., обикновено с по-висока материална самооценка.

Изследването е количествено, проведено през м. септември, сред 664 респондента, мъже и жени, на възраст от 18 до 69 години, живеещи в големите градове и използващи интернет всеки или почти всеки ден.

“Повечето от активните фенове на корпоративни фейсбук страници признават, че не могат да живеят без интернeт, преди да купят нещо търсят информация там, сравняват и избират, правят on-line плащания. Това поведение е характерно и за по-слабо активните фенове и за потенциалните почитатели на страници.” коментира Диньо Маджаров, Директор Изследвания, Pragmatica.

На въпрос „Какво в най-голяма степен би Ви накарало да станете фен на нова корпоративна фен страница?“, насочен към активния сегмент от потребителите, 43,7% отговарят, че това е положителното иPotrebitelska_motivaciaм отношение към марката, 25.2% биха се мотивирали от желанието да получават информация за продуктите/услугите, близо една пета признават, че ги привлича възможността за участие в различни игри с награди. Едва 5.9% са мотивирани от това, че могат да следят мнение на други потребители за продукта/услугата. Само 2.5% биха обърнали внимание на препоръка от приятел, за да станат фенове на нова корпоративна фейсбук страница. Също толкова са и потребителите, които са мотивирани от възможността да получат отстъпка при покупка на продукт/услуга. 

Данните от проучването показват, че българските корпоративните фейсбук страници имат потенциал да разширяват своята аудитория, като привлекат потенциалните фенове и мотивират по-слабо активните фенове да станат по-дейни комуникатори. Това би довело до ръст на сегмента от активни фенове с около 30%.” казва Диньо Маджаров.

Активните фенове са изцяло позитивно настроени към съдържанието в корпоративните фейсбук страници, приемат ги като възможност за директна комуникация с компанията, като една трета от този сегмент активни фенове предпочитат да научават актуалната информация за компанията или марката през фейсбук страницата, а не през корпоративния сайт. Интересен факт е, че цели 44% от активните потребители са склонни да станат фенове и на марки, които не харесват особено много. Активните почитатели на фейсбук страници обикновено са фенове на над 10 корпоративни фейсбук страници.

Add comment

+ 20 = 22