Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Министерството на туризма ще организира ин-формационни дни за възможностите за финан-сиране на проекти в сферата на туризма с ев-ропейски средства в Шуменска област с предс-тавители на местната управа и бизнеса. С това се ангажира министърът на туризма Николина Ангелкова по време на посещението си в реги-она, което се състоя на 31 май.
„За цялата 2015 г. е регистриран ръст от 9% на реализираните нощувки в Област Шумен в сравнение с предходната 2014 г. С 2% са на-раснали и приходите от туризъм, които за 2015 г. възлизат на 2,5 млн. лв.“, информира още министър Ангелкова. Макар че разликата е положителна, е необходимо местната власт и бизнесът да продължат активните стъпки съвместно с държавата за увеличаване на туристопо-тока в региона, подчерта министърът.
Тя обясни, че общините Шумен и Каспичан ще бъдат включени и в съвместната билборд кампа-ния на Министерството на туризма и общините за насърчаване на вътрешния туризъм, която бе-ше стартирана в началото на 2016 г. с цел промотиране на културно-историческия туризъм у нас. Областта фигурира активно и в създадения от министерството онлайн Регистър на туристи-ческите атракции, като община Шумен е вписана с общо 12 туристически обекта, а община Кас-пичан със 109.
„В края на тази година, съвместно със СОТ, Министерството на туризма ще организира и първия международен Конгрес на модерния туризъм и древните цивилизации, на който ще акцентираме върху впечатляващото културно-историческо наследство на областта“, каза още министър Ангел-кова. Тя подчерта, че се работи и по друга важна за бранша тема – развитието на кадрите в ту-ризма. От думите й стана ясно, че по време на първото заседание на новосъздадения Съвет за кадрите в туризма са били взети под внимание мненията на всички заинтересовани страни, обсъ-дени са били теми, свързани с възможностите за наемането на изпълнителски кадри от други държави за наши туристически обекти, както и въвеждането на дуалната гимназиална система на обучение.
По време на визитата си в Област Шумен министър Ангелкова се срещна с представители на мес-тната власт и бранша и посети няколко знакови за региона туристически забележителности, включително Националния историко-археологически резерват „Плиска“, Шуменската крепост, пещерата „Бисерна“ и Астрономическата обсерватория.

 

Ministry_of_Tourism_40

Share Button