Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

DSC00486На 17.10.2013г. от 16:00 ч. в гр. Габрово, ул.”Любен Каравелов” № 48, в сградата на СОУ ”Райчо Каролев“ се проведе фолклорен фестивал с участието на: Фолклорен танцов ансамбъл “Сивек” при Народно читалище “Габрово”, Детски фолклорен ансамбъл “Габровче”, деца от ОДЗ “Ран Босилек” и от ОУ “Цанко Дюстабанов”.

Децата представиха инструментални, вокални и танцови изпълнения и посрещнаха публиката си с много усмивки и добро настроение. За всички присъстващи организаторите бяха подготвили лакомства и изненади .

Фестивалът е част от част от проекта „ПОСОКА:семейство“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с подкрепата наМинистерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. 

ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна вDSC00455ъзраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Share Button