Cherga BG

Деца от Търговище подкрепиха проекта “Посока:семейство” с концерт в Младежкия дом

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

На 15.10.2013г. от 18:00 ч. в гр.Търговище, в Концертната зала на Младежки дом Търговище, се проведе фолклорен фестивал, в който участваха:

Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“; балетна формация „Търговище“ школа за модерен балет „Вега“; вокална група за популярни песни и група за модерни танци към читалище „Напредък“; Обединен детски комплекс-Търговище.

DSC00180

Фестивалът е част от проектаПОСОКА:семейство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”’ с подкрепата на Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

В забавната част на програмата се представиха инструментални, вокални и танцови изпълнения. Децата посрещнаха гостите с много усмивки и добро настроение, а организаторите бяха подготвили за всички присъстващи лакомства и изненади.

Фестивалът беше посетен от много жители на град Търговище, което спомогна както за превръщането му в един хубав празник за града, така и за популяризиране целите на проекта.

 

ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

DSC00140Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.DSC00150

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации

Add comment

− 4 = 1