Cherga BG

Бяла черква разкрива духа си в пет експозиции                   

Пет музейни експозиции в град Бяла черква, разположен в плодородната Дунавска равнина, на 40 км от Велико Търново. Представят богатата история, култура, природа и традиции в района. Те ще ви срещнат със силата на българския дух, с интересни артефакти и забележителности.

Развитието на Бяла Черква е хронологично проследено в експозицията на Историческия музей. Археологически и етнографски материали свидетелстват за богатата и бурна история на този край и за ролята му като просветно и революционно средище през Възраждането. Представени са свидетелства за участието на Бяла черква в националноосвободителните борби. За четата на поп Харитон и Бачо Киро и героичните сражения в Дряновския манастир през април 1876 , освобождението на града и бързото му издигане в края на XIX и началото на XX в. На втория етаж в музея е Художествената галерия.

В центъра на града е къщата музей „Райко Даскалов” –

паметник на културата, строена в двора на родната къща на д-р Райко Даскалов. Политически и държавен деец, един от ръководителите на Българския земеделски народен съюз. Тук са представени вещи и документи, свързани с житейския му път. От детството и студентските години в Берлин до участието му в правителството на Стамболийски като оглавяващ няколко министерства. Трагичните дни след преврата на 9 юни 1923 г. и подлото убийство на Даскалов в Прага.

Вниманието грабва и къщата музей “Цанко Церковски”. Експозицията тук е вълнуващ разказ за живота на певеца на селската неволя и борба. За дейността му като учител, издател и редактор, поет и писател, политик и държавник проследява живота, обществената и творческа дейност на поета. Тя показва и бита в българското село в края на XIX и началото на XX в. Интерес сред експонатите представляват старата цафара, кавалът и цигулката на писателя, както и автентичните мебели в работния му кабинет.

Природонаучната експозиция е единствена по рода си във Великотърновски регион.

Изключително богата сбирка “Към природата с любов” заема втория етаж на бивше училище. Разположена е на 400 кв.м в 5 зали и фондохранилище. Експонатите са подредени по екосистеми: Гора, Бозайници и птици, Ливади и пасища, Поле, Воден басейн, Насекоми, Пчеларство и бубарство, Нежива природа.

Сгушена сред живописната зеленина на един от най-старите паркове, се намира Етнографската експозиция. Разположена е в интересна с архитектурата си сграда, известна тук като „старото читалище”. Уредена с даренията на местните хора, експозицията представя прекрасни тъкани, национални носии, шевици и накити, предмети от бита, земеделието и лозарството, занаятчийски пособия и изделия и др. Събраното наследство оформя чудното съчетание от етнографска експозиция и фотоизложба, които изграждат ретро портрет на града.

Ценен паметник с висока художествена стойност е църквата „Св. Димитър“,  построена през 1866 г. Иконостасът и амвонът са дело на калоферските резбари Иван Стрелухов и Тодор Несторов, които участват в четата на поп Харитон и Бачо Киро и загиват геройски в Дряновския манастир. Тук от Освобождението се съхраняват костите на Бачо Киро.        

www.museumbcher

Биляна Котева

Add comment

45 − = 40