Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ИНТЕРВЮ СЪС СЪЗДАТЕЛЯ МУ – ИНЖ. КОЙЧО МИТЕВ

Българинът Койчо Митев е строителен инженер и сертифициран оценител на интелектуална собственост с 30 годишна практика като консултант в областта на патентното право, лобист, автор на няколко патентовани изобретения. Най-ценното от тях е епохалното откритие за общуване на хората по света без преводач, с обща за всички езици цифрова писменост, благодарение на неговия Метод за компютърен междуезиков превод. На 25 февруари, 2020 година, инж. Койчо Митев е заявил за патентоване най-новото си изобретение -филтър на маска за лице срещу вируси.

Инж. Митев, как се роди идеята за Вашето изобретение?

Тревожните новини от средствата за масова информация силно ме обезпокоиха и ме накараха да се замисля, да търся ново решение. Китайците имат един йероглиф 危机, който означава едновременно „криза“ и „нова възможност“. Всички хора гледаме света около нас, но някои, освен че гледат – и виждат. Аз работя в областта на защита на патенти и полезни модели. В моята практика проучвам стотици технически решения, в различни области на познанието. Инженер съм и по някакъв начин натрупваната през годините информация и познание ми помогнаха, за да създам концепцията за най-новото ми изобретение.

Какво представлява то и как ще ни защити?

Това е маска за многократна употреба с вградено устройство, което е най-важната част. В него се поставя сменяем текстилен филтър. На пръв поглед, идеята е проста: между две мрежи от метални нишки (както тези от сито за брашно), се слага филтърния текстил. Мрежите се свързват с полюсите на преносима батерия. От влагата, която се отделя при дишането и кашлицата, филтърният текстил се овлажнява и през него протича ток от батериите. Електричеството обезврежда вирусите. Маската е подходяща за превенция не само от корона вирус, но и всички други. При необходимост, може допълнително да се впръсне влага от аерозолна вода. Водата ще обхване миниатюрните вирусоносни капчици, а токът, преминавайки през влажните петна, ще обезврежда вирусите.

Какво го отличава от известните и широко разпространени средства за лична защита от капкови вирусни и бактериални инфекции?

За разлика от най-разпространените текстилни маски, продавани в аптечната мрежа, в концепцията за новото предпазно средство е предвидена възможността за многократна употреба и редовна дезинфекция. Филтърът в маската е сменяем и вече използваната текстилна тъкан се изгаря. При това, той съдържа три степени на протекция – чрез нетъкания текстил, водната и електрическа бариера. Според становището на проф. д-р Даниел Братанов – бивш декан на факултета по обществено здраве към Русенския Университет, който сега живее и работи в Лондон, идеята е добра. Чрез нея „се търси ефекта в по-добрата защита, която тази маска предлага, като комбинира два метода, на механичната защита с филтър, и на електромеханичната защита чрез поляризирано поле, където ще филтрира и „избягалите“ от филтъра частици.“

На какъв етап се намира разработката му?

Това е само иновативна концепция, основана на очакването, че под въздействие на електрически ток ще настъпи разрушаване /денатуриране/ на вирусните белтъчни структури.

Какво е необходимо да се направи, за да се даде живот на иновационната идея?

Необходимо е, да се направят прототипи с различни мрежички, с различна филтърна тъкан, с различни мощности и технически параметри на батериите. Прототипите трябва да се изследват за влиянието им върху различни вируси. Аз нямам ресурсите сам да извърша всичко това. В края на 19-ти и началото на 20-ти век Циолковски представя концепцията за ракетен двигател, с който може да се преодолее земната гравитация. Той не е имал ресурсите, да построи действаща ракета, за да докаже концепцията. Това става по-късно с ресурси на държавата. Първо Германия, после СССР, САЩ и др. Подобно на него, търся подкрепата и съдействието на управляващите в страната, на съмишленици и потенциални партньори.

Към кои  заинтересовани страни сте се обърнали  към момента?

Изпратил съм информация до посолствата на Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Италия, САЩ и др. Също и до Министерството на Външните Работи и Министерството на здравеопазването у нас. Нямам отговор. Ако институциите го забележат, филтърът може да бъде полезен за ограничаване на заразените. Към днешна дата, моята преписка е на бюрото на министър Томислав Дончев.

Има ли интерес от страна на производителите и кога бихме могли да закупим новата маска? 

Нямам маркетингови проучвания.  Убеден съм, че ако идеята е работеща, съответните институции и производители ще реагират. Важно е, че филтърът предоставя допълнителна защита срещу разпространението на вирусите. Подал съм заявка за патент. Ако изобретението се окаже патентно способно, ще търся финансови средства с цел бъдещият патент да бъде защитен и в други страни по света. Българската държава би могла, да поиска лицензия върху изобретението и тя да управлява правата върху бъдещия патент. Подобен акт от нейна страна би позволил ускореното внедряване на изделието, появата и разпространението му в търговската мрежа. Да видим…

 

Пожелаваме Ви успех!

Интервюто направи: Д-р инж. Гинка Стоева

Автор на изображенията: доц. д-р Йордан Дойчинов от Русенски университет „Ангел Кънчев“, по указания на изобретателя – инж. Койчо Митев.

Share Button