Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 331122

Областна администрация Благоевград ще работи за подобряване управлението на човешките си ресурси и за внедряване на нови методи за управление на персонала  в партньорство с администрацията на Солун.

Проектът стартира на 03.10(октомври) 2013 г.  с брифинг в Областна администрация – Благоевград от 11:30ч.

Целта е да се подобри работата на държавната администрация в реализирането на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Проектът е финансиран по приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Изпълнението на заложените цели ще доведе до подобряване на системите за управление на човешките ресурси в Областна администрация – Благоевград чрез изучаване и прилагане на опита на Областна администрация – Солун. Това ще стане посредством провеждане на изследвания, дискусионен форум, кръгла маса, семинари и обучения успоредно на ръководните кадри и на останалите служители от областна администрация. Участие в представянето на проекта ще вземат:

  • г-н Муса Палев, областен управител, Областна администрация–  Благоевград
  • г-жа Дияна Атанасова, главен секретар, Областна администрация–  Благоевград
  • г-н Апостолос Дзизикостас, областен управител на област “Солун”
  • проф. Васил Жечев, ректор на Колежа по туризъм – Благоевград, изпълнител на на поръчка за услуга за „Анализи изследвания, семинари и обучения“ по проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Share Button