Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

11ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдещe

IMG_9425

На 22.10.2013г. от 18:00 ч. в гр. Перник, кв.”Рудничар”, в сградата на читалище ”Рудничар“ се проведе фолклорен фестивал с участието на: Детски образователен център „Дай, бабо, огънче“ и двете фолклорни групи с художествен ръководител Румен Василев  – „Веселие“ към Народно читалище „Георги Димитров“, с. Ковачевци  и „Славена“ към Народно читалище „Лазо Стоянов“, с. Косача.

Децата от образователния център представиха стихотворения и есета, посветени на идеята на събитието – семейството, а певческите формации от с. Ковачевци зарадваха и родители, и деца с фолклорна музика от пернишкия край. За всички присъстващи организаторите бяха подготвили лакомства и изненади.

Фестивалът е част от проекта „ПОСОКА:семейство“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с подкрепата на Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

IMG_9441

IMG_9435

 „ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Share Button