Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

.r
Проект № 11-13-20/23.08.2012 г.
„Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стартира проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

08.02.2013 г. Гранд хотел София

На въвеждаща конференция в Гранд хотел София беше представен проект 11-13-20/23.08.2012 г. „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е администрацията на Министерския съвет, а отговорна за изпълнението му е дирекция „Координация по въпросите на ЕС”. Целевата група е държавната администрация на централно ниво, вкл. и експертите от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
Общата цел на проекта е подобряване процеса на изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС чрез усъвършенстване на системите за мониторинг и контрол и на комуникацията и координацията между столицата и Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
Основните дейности по проекта, които бяха представени от директора на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” госпожа Кристина Хитрова и от ръководителя на проекта г-н Асен Захаридов, ще бъдат насочени към развитие на системите EUNET и ИНФРАСОЛВ, както и към създаване на процедури за информационна сигурност на системите. В изпълнението на проекта също така са предвидени работни срещи между експерти по въпросите на ЕС от столицата и представители на Постоянното представителство на Република България в ЕС за подготовка и участие в заседания на ниво Европейски съюз, разработване на актуализирана нормативна уредба, осигуряване на информация и публичност по проекта и на одит на проекта.
Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ г-жа Моника Димитрова-Бийчър заяви, че е важно да се използват ефективно финансирането на Европейския социален фонд за подобряване облика на България пред света и смята, че този проект ще доведе до положителни резултати. Тя отбеляза хоризонталния характер на проекта, което позволява неговият ефект да е максимален. Г-жа Димитрова-Бийчър изрази удовлетвореност и от това, че екипът по проекта е амбициран и мотивиран за цялостното и качествено изпълнение на дейностите.
Стойността на проекта е 830 619 лв., а срокът за изпълнение е 14 месеца – от август 2012 до октомври 2013 г
IMG_4242IMG_4230

Share Button