Cherga BG
Деултум

Деултум – малкият Рим в Тракия край Бургас

ДеултумНационалният археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум – Девелт“ се намира в днешното с. Дебелт, община Средец, област Бургаска.

В продължение на близо две хиляди години основният икономически център на съвременната Бургаска област е бил край село Дебелт. В средата на първото хилядолетие пр. Хр. тук се е формирал мощен стопански център. В района са били развити селското стопанство, риболовът, металургията, занаятите и търговията. Върху фрагмент от амфорa, датирана от IV в. пр. Хр., е открит издраскан надпис, който гласи „ДОБЕЛТ“ – тракийското наименование на селището.

ДеултумПо времето на император Тит Флавий Веспасиан, през 70-те години на І в. е основана колонията на ветераните от VІІІ Августов легион на римската армия. Тя е именувана Colonia Flavia Pacis Deultensium, позната от историческите извори като Деултум. Това е единствената колония на ветерани в днешните български земи. През следващите три века, градът се е разраснал и се е утвърдил в римската провинция Тракия като център на обширна територия, сякъл е над сто и петдесет емисии собствени бронзови монети.

ДеултумПреместването на столицата на римската империята през 30-те години на ІV в. от Рим в Константинопол оказва влияние върху развитието на града. Той се превръща в елемент от отбранителната система на центъра на империята срещу варварските нашествия и важен комуникационен пункт. Среща се с името Девелтос и е третият по големина град в провинция Хемимонт с епископ подчинен на митрополита на Адрианопол.

През 812 г., след ожесточена обсада, хан Крум (802-814г.) превзема крепостта, изселва местните жители начело с епископа им Григорий на север от р. Дунав и заселва на тяхно място прабългари. След 816 г. край Дебелт е разположена митница, в която близо двеста години императорите на Византия плащат ежегодния данък на българските владетели.

ДеултумПокачването на равнището на Черно море е довело към ХІІІ-ХІV в. до постепенното заблатяване на равнината около лимана и затлачване на фарватера до Девелт. Пристанището е преместено на изток към съвременния Бургаски залив. Животът в града запада и след ХІІІ в. името му не се среща в историческите извори. Днес близостта на резервата до черноморското крайбрежие дава шанс за нов икономически порсперитет на с. Дебелт като интересна и любопитна дестинация за всеки, който иска да се запознае с древната римска колония Деултум.

Antoaneta Peeva

Add comment

− 2 = 7