Cherga BG

Да преоткрием България през всички сезони

4ac063dd296f4_4_zam-min-Ivo-Marinov“Заложили сме върху добрата реклама, развитието на вътрешния туризъм, както и на специализираните видове туризъм”, казва г-н Иво Маринов, зам.- министър на енергетиката, икономиката и туризма

 

 

Какво предвижда националната стратегията за развитие туризма ?
Визията и стратегията ни е да представяме България и тук и по света като целогодишна туристическа дестинация, каквато безспорно тя е, но потенциалът й още не е разгърнат. До този момент тя е донякъде известна само като привлекателно място за зимен и морски туризъм. Всички проекти и инициативи на министерството сега са насочени към популяризирането й като целогодишна туристическа дестинация с акцент върху специализираните видове туризъм – основно културен, селски, спа и уелнес.

Според вас това ли са формите на туризъм, които най-успешно бихме могли да развиваме у нас?
За тях имаме прекрасни дадености т.е. ресурсът е налице. За съжаление обаче, тези форми на туризъм все още не са достатъчно развити, нито са достатъчно известни, дори и сред българските граждани, така че тепърва трябва да се попуряризират и разработват. Към места, които развиват тези видове туризъм, ще се насочват пари по линия на различни оперативни програми и европейски програми. Общините, бизнеса, туристическите сдружения трябва да обединят усилията си за тяхното развитие.
Ролята на туризма е да способства за преодоляване диспропорцията в развитето на различните районите, да увеличава заетостта на местното население. Чрез развитето на вътрешния туризъм и специализираните му форми с времето тази диспропорция трябва да бъде преодоляна.

Наскоро представихте проекта на МИЕТ „Преоткрий България”, по който работите в момента. Каква е целта му?
Инициативата “Преоткрий България“ ще въвлече представители на медиите и широката общественост в насърчаването на вътрешния туризъм чрез популяризиране на малко познати и неизвестни места в страната. Идеята е да се създаде интерес към по-малко популярни туристически продукти, които имат потенциал, в сферата на еко и селския туризъм, СПА и уелнес туризма, културно-познавателения туризъм.
Вярваме, че представянето на нови туристически продукти и непознати дестинации пред българските туристи е ключов фактор за успеха на стратегията ни. Освен, че по този начин ще се оживи вътрешния туризъм, ще бъде даден и допълнителен стимул за туристическия бранш да предлага нови и висококачествени продукти за българите.
В рамките на инициативата се провежда конкурс за журналистически материали „Преоткрий България”, както и събиране на предложения за 50 най-интересни непопулярни туристически обекта в страната.
Представители на медиите от цялата страна вече са членове на неформален медиа клуб „Преоткрий България”, чиято цел е текущо да насърчава интереса към представяне на непопулярни дестинации. В края на март 2011 г. с помощта на членовете на клуба ще бъде създаден списък на 50-те най-интересни непознати туристически обекта в България. В началото на 2011 г. гражданите също ще правят предложения за тези 50 обекта. След като списъкът е готов, ще се насочат средства за развитието и популяризирането на тези места.

На кои туристически изложения е нужно да се представя България и на кои не?
Участваме и ще участваме с национални щандове в големите изложения, които са с национално значение – това са изложенията в Лондон, Берлин, Киев и Москва. В по-малките изложения се представяме с информационни щандове. Новото за следващата година е, че предвиждаме да участваме в изложения, където големите originalтурооператори представят каталозите си за следващия сезон.
Планираме и участие в изложения за специализирани видове туризъм, което ще се отрази благоприятно и за разширяване на пазарите ни. Тук трябва да има по-голяма активност от страна на хората от бранша, които да дават предложения къде ще е полезно да участваме.
Извън изложенията ще насърчаваме журналистическите пътувания към страната ни. Също така сме предвидили средства за експедиентски обиколки на туроператорите, които предлагат България.

По какъв друг начин се рекламира страната ни? Каква е политиката ни за разширяване на пазарите ни?
Интегрираната кампания, която провеждаме за налагането на бранд “България” на международните туристически пазари, ще ни позволи да запазим стабилни позиции и дори да ги разширим. За периода от 2006 до 2009 г. страната ни е изразходвала близо 3.8 млн. лева за рекламно-информационни материали и сувенири. Планираният бюджет за тази и следващата година е 2 пъти по-голям, като привлеченият финансов ресурс от 6.5 млн. лева за интегрираната рекламна кампания на България е по ОП “Регионално развитие” на ЕС. Така, без да се изразходват средства от държавния бюджет, страната ни ще увеличи присъствието си на световните борси, като популяризира разнообразни форми на туризъм в по-големи тиражи и езикови версии. По проекта ще бъде изработена имидж-брошура “България” на 21 езика. Общият тираж на брошурата е 215 хил. екземпляра, които ще се разпространяват на международни и национални туристически форуми и изложения, чрез търговските ни представителства в чужбина и директно до крайните потребители на българските туристически продукти. Предвижда се изработка и на 9 тематични брошури за специализираните видове туризъм на 6 езика с общ тираж от 635 хил. екземпляра, серия дипляни, информационен гид, туристическа карта, пътеводител на България и др. До момента страната ни е присъствала с ограничен брой рекламно-информационни материали на генериращите пазари, което не позволява достигане до широк кръг потенциални туристи, оператори и агенти. Проектът ще запълни тези пазарни дефицити, като представи националния туристически продукт по един съвременен начин. Проектът е част от цялостната стратегия на министерството в подкрепа на националния маркетинг и се финансира по ОП “Регионално развитие” на обща стойност 7.8 млн.

Какви са очакванията за зимния сезон?
Очакваме не по-малко от 3% ръст на туристите през новия зимен сезон, главно заради увеличените посещения от Русия, новата линия Екатерининбург – София и възстановените чартърни полети от Москва.
Водят се преговори за увеличаване честотите на полетите на летищата Варна и Бургас, което ще увеличи руските туристи и през лятото. От януари до септември страната ни е посетена от 354 хил. граждани на Русия, което е ръст от 32% спрямо 2009 г. Записванията оттам досега са се увеличили с 25-30 на сто. Големи са очакванията ни и към изложението World Travel Market в Лондон, където България участва със свой щанд. На летище Пловдив започна изпълнението на седмични полети от и до британската столица, като ръст от 2% на туристите по това направление е напълно достижим.

Add comment

4 + 2 =