Cherga BG

Д-р Александър Семков: “Расте интересът на чужденците за рехабилитация у нас”

semkov“Расте интересът на чужденците за рехабилитация у нас”, казва д-р Александър Семков, директор на Националния комплекс от специализирани болници за рехабилитация към здравното министерство

Колко са специализираните болници за рехабилитация у нас, с каква база разполагат като капацитет и поддръжка?
Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс е дружество към Министерство на здравеопазването, което ръководи широка мрежа от лечебно-рехабилитационни заведения, разположени в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат.
В състава на дружеството влизат 13 филиала, разположени на територията на страната съобразно географската дислокация на лечебните ресурси: Нареченски бани, Павел баня, Поморие, Сандански, Кюстендил, Момин проход, Овча могила, Велинград, Хисар, Баня Карлово и Баните Смолян, Вършец и Банкя.
Дружеството разполага с общо 2171 болнични легла. Материално-техническата база се поддържа непрекъснато в много добро състояние. Всеки филиал разполага с различни категории стаи, т.е. удовлетворяваме желанията на всички наши клиенти.

Колко пациенти годишно ги посещават? Има ли интерес от чужбина?

Годишно през филиалите ни преминават на лечение около 60 хил. пациенти.
Интерес от чужди граждани има и се засилва все повече. Имаме много запитвания от Австрия, Германия и бившите съветски републики.

15072010380

Какви са специфичните природни дадености на страната ни, които влияят благоприятно за профилактиката и лечението на различни заболявания и кои от тях най-добре се повлияват?
България е страна, богата на курортни ресурси – над 240 находища с минерални води, над 75 от тях топли до горещи. Всички познати видове минерални води в света имат свой аналог у нас. На много места са открити залежи на висококачествена торфена и лиманна лечебна кал. Природните ресурси обуславят значителното развитие на научноизследователската дейност в областта на балнеолечението. Създадена е българска балнеологична школа. Част от нея са специализираните болници за рехабилитация.
Споменатите по-горе природни фактори имат пряко участие в лечебния процес при рехабилитацията и профилактиката на голяма група заболявания. Основните от тях са тези на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, сърдечно- съдовите, жлъчно-чернодробните и урологичните. Част от базите са специализирани за лечение на заболявания на горните дихателни пътища ‑ хронични, неспецифични и алергични състояния като бронхиална астма, хроничен бронхит, хронично обструктивна белодробна болест, състояния след пневмония.

Какви са основните методи на лечение и рехабилитация, които се използват?
При профилактиката и лечението на всеки пациент се използват най-различни методи. Във филиалите на дружеството се работи по утвърдени лечебни програми, основани на максималното използване на естествените и преформирани физикални фактори. Основно място в тях заема използването на минерална вода както за балнеолечение – чрез вани и басейни, така и за питейно и инхалаторно лечение. Прилагат се съвременни методи на комплексно лечение, като разнообразните балнеологични процедури се съчетават с различни форми на двигателен режим, апаратна физиотерапия, диетично хранене и др. Разработените методики се прилагат от висококвалифициран медицински персонал с богат опит и съвременна апаратура и гарантират благоприятен лечебен ефект при деца и възрастни.

Add comment