Cherga BG

БТПП обяви Класацията ТОП 100 Фирми водещи в икономиката на България през 2012 година

image00115-та класацията на БТПП ТОП 100 Фирми водещи в икономиката на България през
2012 г., бе официално обявена на 3 октомври на пресконференция в Палатата от
председателя на БТПП Цветан Симеонов и експертите от отдел „Анализи“ на
Палатата.

Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г. Класирането е
в 5 категории, като са обхванати 5 860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на
страната.

100-те фирми, класирани в категорията “Изменение на нетните приходи от
продажби” достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо
2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0.8%.

През 2012 г. 100-те фирми, класирани по “Намаление на задълженията” са
успели да понижат задлъжнялостта си наполовина – средно с 55% спрямо 2011 г.

В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните
показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%).

Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният
сектор по всички критерии, е производството на машини и оборудване. Добрите
резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост. Според
БТПП и през 2014 г. износът ще продължи да има основен принос за ръста на
българската икономиката.

Въпреки спада в строителството, всяка 10-та фирма, влезнала в класацията, е
от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични
проекти от строителните фирми.

В териториално отношение, основната част от класираните фирми са в София
град и София и област – 40.9 % . Тези две области произвеждат 42.7% от БВП
на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна,
Стара Загора и Русе.

БТПП счита, че в Бюджет ’2014 е необходимо да се предвидят средства (напр.
чрез оптимизация на административните структури) за дейности за подобряване
бизнес средата и подкрепа на икономическия растеж.

Непосредствено преди представянето, председателят на БТПП Цветан Симеонов
връчи сертификати за проведен стаж на ученици от Национална
финансово-стопанска гимназия и Национална търговско-банкова гимназия, които
помагаха при събирането на фирмените данни за изготвянето на класацията.

Презентацията на Цветан Симеонов за класацията:

<http://www.bcci.bg/resources/files/TOP100%20_2013presentation.pdf>
http://www.bcci.bg/resources/files/TOP100%20_2013presentation.pdf

Класацията на български език:

<http://www.bcci.bg/resources/files/Top100_2013_BG_web.pdf>
http://www.bcci.bg/resources/files/Top100_2013_BG_web.pdf

Класацията на английски език:

<http://www.bcci.bg/resources/files/Top100_2013_EN_web.pdf>
http://www.bcci.bg/resources/files/Top100_2013_EN_web.pdf

Add comment

− 1 = 5