image001По традиция в рамките на Международния технически панаир в Пловдив се състоя заседание на Съвета на председателите на БТПП и РТПП.

Официални гости бяха заместник-министърът на околната среда и водите Дин Ахмед Онбаши и почетният представител на Търговско-промишлената палата на Руската федерация Александър Александров. Заместник-министърът направи презентация на тема „Нови моменти в ОП „Околна среда“ за периода 2014-2020 г.“, а Александър Александров представи възможностите за сътрудничество с ТПП на Руската федерация.

Членовете на Съвета на председателите обсъдиха още и участието на представителите на РТПП в заседания на Съветите за тристранно сътрудничество на регионално равнище, както и подготвените становища от страна на БТПП за периода 01.06 – 20.09.2013 г. Сред коментираните теми бяха и създаденото мобилно приложение на БТПП, както и засилването на контактите на регионално ниво между РТПП и центровете на БАН по места.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов посети щанда на Австрия и проведе среща с Франка Вайсенщайнер, отговаряща за австрийското участие в панаира, и с търговския съветник в посолството на Австрия у нас Михаел Ангерер, относно ролята на австрийската палата в изложбената дейност зад граница.

В заключителната част на заседанието беше разменена информация за добри практики от дейността на регионалните палати.

Презентациите на МОСВ; на ТПП на РФ и за Мобилно приложение на БТПП –  можете да видите на адрес: http://www.bcci.bg/news/6183

Share Button