През 1990 г., непосредствено след политическите промени от есента на 1989 г., Йордан Кисьов работи като ръководител на секция към тогавашния Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН. След…
Continue Reading