Народът вярва, че ако не е този ден, земята ще се сгромоляса в бездната и светът ще се затрие. Живот чрез смъртта, изкупление и грях – такъв е парадоксът на…
Continue Reading