OLYMPUS DIGITAL CAMERA Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Богдана Ваташка – Анави и директорът Развитие и интернационализация на малките и средни предприятия Стефан Димитров  посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симоенов.

Целта на работното посещение бе синхронизиране на дейностите на БТПП и ИАНМСП, определяне на сферите на сътрудничество, информиране за предстоящи събития.

Гостите представиха организираните от Агенцията изложения и търговски мисии с цел съдействие при информирането на бизнеса.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Обсъдени бяха съвместни инициативи за улесняване дейността на Службите по търговско–икономически въпроси, обучения, обновяване на националния експортен портал на България; Националния иновационен фонд и възможностите за полчаване на финансиране по него.

БТПП изрази готовност за съдействие при бъдещи съвместни инициативи с цел подпомагане на бизнеса.

Share Button