Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

В изпълнение на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, партньорите по проекта, проведоха поредица от работни срещи с целевите групи с цел да се идентифицират проблемите свързани с мотивацията на учениците, посещаемостта им в учебните часове и задържането им в образователната система. В резултат на изпълнение на дейностите по проекта, се разработи Програма за извънкласни дейности, с два компонента. Компонент 1 – насочен към учениците, включва часове по здравно образование, гражданско образование, работа в екип и комуникационни умения. Компонент 2 – насочен към родителите, включва провеждане на консултации с родители на деца, които не посещават редовно учебните занимания.
Дейността обхваща 240 ученици, включени в извънкласни дейности, 15 педагози, работещи с учениците в извънкласни дейности и 180 родители на учениците.

Share Button