Фондация „Черга“

Fondation Cherga

 

 

Устав на Фондация Черга

 

УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА:

АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ПАРОВА

 

КООРДИНАТИ

Адрес

София 1138, бул. “Самоковско шосе“ 2Л,

Търговски Център “Боила” ет. 3

Имейл

office@cherga.bg

Телефони

инж. Жени Парова – тел. 0899986199

Веселин Ангелов –  тел. 0898777329