Председател:

инж. Антоанета Пеева, apeeva@cherga.bg

Съвет на Настоятелството:
 
инж. Антоанета Пеева, apeeva@cherga.bg
 
Димитър Желязков, dijel@cherga.bg
 
инж. Жени Парова, jeny@cherga.bg
 
Редакционен екип
 

Биляна Котеваbkoteva@cherga.bg 

Весела Атанасова – v.atanasova@cherga.bg

Д-р инж. Гинка Стоева – g.stoeva@abv.bg

Ванина Тодорова – vannina.todorova@cherga.bg

Отдел Маркетинг и реклама

  инж. Жени Парова – jeny@cherga.bg, тел. 0899986199

Анета Москова- anmosk@abv.bg, тел: 0894 403 933

Ива Николова, тел: 0894 403 935

Регионален мениджър за област Пловдив

Ивайло Янаров – iyanarov@cherga.bg, тел. 0894403869

Мениджър за Република Сърбия

Ивана Миличевич –  ivana.serbia@cherga.bg,

тел. +38161141818791, +359879121470

Абонамент и счетоводство:

Веселин Ангелов – vesang@cherga.bg, тел. 0898777329

Борис Лачев – bivanov@cherga.bg, тел. 089877732

Дизайн:
 
Евгени Пеев – fvd@cherga.bg, тел. 0898 620 645
 
Александра Лачева – anima@cherga.bg

 

Адреси:

Офис 1 – град София ул. Самоковско шосе N2Л,

               Търговски център Боила ет. 3

     Офис 2 – град София, бул. България N1,

                 Национален Дворец на Културата – ПРОНО ет.8/ ст.8 и 9

     Офис 3 – град Пловдив, бул. Хр. Ботев“ 82 офис 406

     Офис 4 – град Ниш, Република Сърбия,

                 Търговски център „Калча“