Председател:
инж. Антоанета Пеева

Съвет на Настоятелството:
инж. Антоанета Пеева, apeeva@cherga.bg
Никола Желязков, Nikola, nkjeliazkov@gmail.com
инж. Жени Парова, jeny@cherga.bg

Редакционен екип

Биляна Котева, bkoteva@cherga.bg

Д-р инж. Гинка Стоева, g.stoeva@abv.bg

 

Ванина Тодорова, vannina.todorova@cherga.bg

Мария Петкова, maria.petko@gmail.com

Наталия Велева,

 

Отдел Маркетинг и реклама
инж. Жени Парова, jeny@cherga.bg, тел. 089 998 61 99
Анета Москова, anmosk@abv.bg, тел: 089 440 39 33

Мениджър за Република Сърбия
Ивана Миличевич, ivana.serbia@cherga.bg, тел. +381 611 418 18 791, +359 879 121 470

Абонамент и счетоводство
Веселин Ангелов, vesang@cherga.bg, тел. 089 877 73 29
Борис Лачев, bivanov@cherga.bg, тел. 089 877 73 24

Дизайн
Евгени Пеев, fvd@cherga.bg, тел. 089 862 06 45

Адреси
град София, ул. Самоковско шосе N2Л, Търговски център „Боила“ ет.3
град Ниш, Република Сърбия,Търговски център „Калча“