Председател:

инж. Антоанета Пеева, apeeva@cherga.bg

 
Съвет на Настоятелството:
инж. Антоанета Пеева, apeeva@cherga.bg
Димитър Желязков, dijel@cherga.bg
инж. Жени Парова, jeny@cherga.bg
 
Реклама:
инж. Жени Парова, jeny@cherga.bg, 0899 986 199
Наталия Велева, 0898 777 322
 
Експерт логистика – Абонамент и разпространение:
Веселин Ангелов, vesang@cherga.bg, 0898 777 329
 
Главен счетоводител:
Борис Лачев, bivanov@cherga.bg 0897075586
 
Дизайн:
Евгени Пеев, fvd@cherga.bg, 0898 620 645