sofiiska-vodaНовият план за развитие на „Софийска вода“ е ясен – ангажираме се да инвестираме повече от 200 млн. лв. в следващите пет години, заявяват в прессъобщение от дружеството.
Подробен план на предвидените модернизации се съдържа в бизнес плана, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране. Той ще осигури устойчивост на дружеството, което ще му позволи да съсредоточи всичките си усилия в основната му дейност – обновяване и поддръжка на ВиК мрежата на София, отбелязват от дружеството.
Компанията възнамерява да предложи нови административни и законодателни мерки за учредяването, например на социален воден фонд. „Софийска вода“ си е поставила за цел да намали загубите по мрежата с 20 милиона кубически метра през следващия петгодишен период.
Предвиждат се създаването на мобилен център за посещаване на населените места в близост до София, въвеждане на безплатен телефон за обслужване на клиенти и много други подобрения.
Инвестициите са важни, тъй като само ВиК мрежата в София е дълга 5500 километра. Това изисква значителни средства за поддръжка и подобряване, включително и на най-енергийно ефективната пречиствателна станция за отпадъчни води в цялата група на „Веолия вода“ – тази в Кубратово.
Решението на регулатора, с което се приема бизнес плана на „Софийска вода“ е важно не само за компанията, но и за целия воден сектор. То ще отвори пътя за приемане и осъществяване на плановете и на останалите дружества, което ще доведе до тяхното стабилизиране и успешен завършек на реформата във ВиК сектора, посочват от компанията.

Share Button