lev-1В София има ръст на заплати, заетост, икономика. За 10 години, от 2005 до 2015 г., България е успяла да постигне реален напредък. Това се казва в доклада за изпълнението на националната стратегия за регионално развитие, съобщава в. 24 часа. Според документа целите са изпълнени “в достатъчна степен”, независимо от отраженията на световната икономическа криза.

По-задълбочен прочит на данните в доклада обаче показва, че изпълнението на целите “в достатъчна степен”, се отнася само за част от България. Всъщност за Югозападния регион, където се намира София.

БВП на човек от населението в края на 2015 година е достигнал 75% от средното за ЕС – тоест целта, поставена в стратегията, е постигната.

Югозападният район се развива по-бързо от средния темп за голяма част от ЕС. Той има по-добри показатели за създаден брутен вътрешен продукт и привлечени инвестиции. Затова и глобалната икономическа криза му се отразява по-слабо. В последните години се наблюдава постепенно стабилизиране и ръст на темпа на растеж.

Данните на НСИ показват, че основната заслуга е на София, където са произведени 39,4% от БВП.

За миналата година БВП на човек от населението нараства във всички области с изключение на Враца, Разград, Сливен и Стара Загора, където има спад. В останалите пет района брутният вътрешен продукт на човек от населението е под 50% спрямо средното за ЕС.

Все пак Южен централен район е на първо място по ръст на БВП за 2015 г. на годишна база. Това се дължи най-вече на Пловдив и икономическата зона край града. В нея за последните години влязоха повече от 1 млрд. лева инвестиции и там работят над 100 предприятия.

Най-зле е положението в Северозападния регион, където БВП е 30% от средното за ЕС, а заложената цел е била да стигне 45 на сто. В доклада се посочва, че въпреки предприетите мерки и отпуснатите средства проблемите остават и това е най-бедната част от ЕС.

Туризмът е определен като един от отраслите с развитие през последните 10 г. Благодарение на парите по програма “Регионално развитие” са реализирани проекти за подобряване на туристическия продукт, което води до ръст на нощувките.

 

Share Button