7 април 10:00 – 17:00 ч.

ВАРНАФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

/бул. “Сливница”№ 2, ЗАЛА „ПРЕСЦЕНТЪР”/

8 април 10:00 – 17:00 ч.

БУРГАСУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

/ул. „Проф. Якимов” 1/

За официалното откриване на кариерните дни в сектор туризъм ще участват представители на местните общински власти, на регионалните структури на Българска хотелиерска асоциация и на Българска туристическа камара, Регионалните бюра по труда.

Защо да участвате:

Ще имате възможност да представите лично своите работни позиции пред кандидатите.

Ще спестите време и пари за подбор на кадри и ще утвърдите своя имидж на социално отговорен работодател.

Цена на щанд:

Варна – 245 с вкл. ДДС

Бургас – 245 с вкл. ДДС

В цената се включва:

– изложбено пространство

– щанд

– два стола

– възможност за поставяне на банери, раздаване на рекламни материали по време на кариерния форум

– представяне на фирмата в специализиран брой на списание „Човешки ресурси”

За записвания, информация и договаряне:

Дияна Грозева

T: 02/ 931 24 00

M: 0888 745 059

E: hrbe.bg@gmail.com

ОРГАНИЗИРАНО ОТ
1БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

2

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЪОРСКА АСОЦИАЦИЯ

3

ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА”

4

СПИСАНИЕ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

5

ПЕРСОНАЛ ТУР

С ПОДКРЕПАТА НА

6

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

7

БУРГАСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЪОРИТЕ

8

СНЦ „СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

Share Button