Cherga BG

БЪЛГАРСКО ИЗОБРЕТЕНИЕ срещу КОРОНАВИРУСА И ПАТОГЕНИТЕ

ИНТЕРВЮ СЪС СЪЗДАТЕЛЯ МУ – ИНЖ. КОЙЧО МИТЕВ

Българинът Койчо Митев е строителен инженер и сертифициран оценител на интелектуална собственост с 30 годишна практика като консултант в областта на патентното право, лобист, автор на няколко патентовани изобретения. Най-ценното от тях е епохалното откритие за общуване на хората по света без преводач, с обща за всички езици цифрова писменост, благодарение на неговия Метод за компютърен междуезиков превод. На 25 февруари, 2020 година, инж. Койчо Митев е заявил за патентоване най-новото си изобретение -филтър на маска за лице срещу вируси.

Инж. Митев, как се роди идеята за Вашето изобретение?

Тревожните новини от средствата за масова информация силно ме обезпокоиха и ме накараха да се замисля, да търся ново решение. Китайците имат един йероглиф 危机, който означава едновременно „криза“ и „нова възможност“. Всички хора гледаме света около нас, но някои, освен че гледат – и виждат. Аз работя в областта на защита на патенти и полезни модели. В моята практика проучвам стотици технически решения, в различни области на познанието. Инженер съм и по някакъв начин натрупваната през годините информация и познание ми помогнаха, за да създам концепцията за най-новото ми изобретение.

Какво представлява то и как ще ни защити?

Това е маска за многократна употреба с вградено устройство, което е най-важната част. В него се поставя сменяем текстилен филтър. На пръв поглед, идеята е проста: между две мрежи от метални нишки (както тези от сито за брашно), се слага филтърния текстил. Мрежите се свързват с полюсите на преносима батерия. От влагата, която се отделя при дишането и кашлицата, филтърният текстил се овлажнява и през него протича ток от батериите. Електричеството обезврежда вирусите. Маската е подходяща за превенция не само от корона вирус, но и всички други. При необходимост, може допълнително да се впръсне влага от аерозолна вода. Водата ще обхване миниатюрните вирусоносни капчици, а токът, преминавайки през влажните петна, ще обезврежда вирусите.

Какво го отличава от известните и широко разпространени средства за лична защита от капкови вирусни и бактериални инфекции?

За разлика от най-разпространените текстилни маски, продавани в аптечната мрежа, в концепцията за новото предпазно средство е предвидена възможността за многократна употреба и редовна дезинфекция. Филтърът в маската е сменяем и вече използваната текстилна тъкан се изгаря. При това, той съдържа три степени на протекция – чрез нетъкания текстил, водната и електрическа бариера. Според становището на проф. д-р Даниел Братанов – бивш декан на факултета по обществено здраве към Русенския Университет, който сега живее и работи в Лондон, идеята е добра. Чрез нея „се търси ефекта в по-добрата защита, която тази маска предлага, като комбинира два метода, на механичната защита с филтър, и на електромеханичната защита чрез поляризирано поле, където ще филтрира и „избягалите“ от филтъра частици.“

На какъв етап се намира разработката му?

Това е само иновативна концепция, основана на очакването, че под въздействие на електрически ток ще настъпи разрушаване /денатуриране/ на вирусните белтъчни структури.

Какво е необходимо да се направи, за да се даде живот на иновационната идея?

Необходимо е, да се направят прототипи с различни мрежички, с различна филтърна тъкан, с различни мощности и технически параметри на батериите. Прототипите трябва да се изследват за влиянието им върху различни вируси. Аз нямам ресурсите сам да извърша всичко това. В края на 19-ти и началото на 20-ти век Циолковски представя концепцията за ракетен двигател, с който може да се преодолее земната гравитация. Той не е имал ресурсите, да построи действаща ракета, за да докаже концепцията. Това става по-късно с ресурси на държавата. Първо Германия, после СССР, САЩ и др. Подобно на него, търся подкрепата и съдействието на управляващите в страната, на съмишленици и потенциални партньори.

Към кои  заинтересовани страни сте се обърнали  към момента?

Изпратил съм информация до посолствата на Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Италия, САЩ и др. Също и до Министерството на Външните Работи и Министерството на здравеопазването у нас. Нямам отговор. Ако институциите го забележат, филтърът може да бъде полезен за ограничаване на заразените. Към днешна дата, моята преписка е на бюрото на министър Томислав Дончев.

Има ли интерес от страна на производителите и кога бихме могли да закупим новата маска? 

Нямам маркетингови проучвания.  Убеден съм, че ако идеята е работеща, съответните институции и производители ще реагират. Важно е, че филтърът предоставя допълнителна защита срещу разпространението на вирусите. Подал съм заявка за патент. Ако изобретението се окаже патентно способно, ще търся финансови средства с цел бъдещият патент да бъде защитен и в други страни по света. Българската държава би могла, да поиска лицензия върху изобретението и тя да управлява правата върху бъдещия патент. Подобен акт от нейна страна би позволил ускореното внедряване на изделието, появата и разпространението му в търговската мрежа. Да видим…

 

Пожелаваме Ви успех!

Интервюто направи: Д-р инж. Гинка Стоева

Автор на изображенията: доц. д-р Йордан Дойчинов от Русенски университет „Ангел Кънчев“, по указания на изобретателя – инж. Койчо Митев.

Add comment

15 − 5 =