Cherga BG

Байер България откри първия по рода си Център за агроиновации в България

На 20 юни 2016 г. в района на село Горна Митрополия, област Плевен, бе открит първият по рода си Център за агроиновации на Байер в България.

Целта на Центъра за агроиновации на Байер е да демонстрира устойчиво земеделие в реални условия. Идеята за реализацията на проекта се заражда в отговор на бъдещите предизвикателства в световен мащаб – нарастването на световното население, увеличеното търсене на повече и по-добра храна и намаляващата обработваема площ на глава от населението.

„Устойчивото земеделие е ключът към това да успеем да осигурим храна за нарастващото световно население. Центърът за Агроиновации, който откриваме днес, е част от наш глобален проект и инвестиция в бъдещето. Бихме искали, заедно с фермерите и други партньори, да подобрим знанията в областта на земеделието и да осигурим достъп до световна мрежа за обмен на добри практики.“, сподели Габор Равицки, Мениджър на Кроп Сайънс в Байер България.

Фокусът на работа на Центъра за агроиновации ще бъде в следните основни направления:

·         Развитие на интегрирани решения (семена и хибриди, продукти за растителна защита и услуги), създадени с цел опазване и увеличаване на добивите и качеството на зърнените култури.

·         Изпитване на продуктите за растителна защита на Байер чрез статистически базирани опити с цел адаптирането им към условията в България.

·         Промотиране на мерките за проактивно стопанисване с цел предпазване на потребителите, опазване на околната среда и културите, както и безопасност на храните.

·         Иницииране на партньорства, целящи да осигурят устойчиво земеделие

По време на церемонията на откриването бяха представени интересни технологии,  с които ще работи центърът, като Phytobac® – иновативна система за оптимално управление на отпадъчните води в стопанството и хотел за пчели – сигурно място за дивите пчели и другите опрашители, където те могат да намерят подслон и да се скрият при лошо време.

 

Gabor Raviczki

Phytoback

Kombain za mini opitni poleta

Add comment

61 − 53 =