Cherga BG

“Бъдещето на туризма е интернет”, твърди г-н Симонски, ръководител на eCommerceAcademy

73797_160843810618641_150336151669407_265339_1577181_n“Той е възможност, но и заплаха, ако не му се обръща внимание“, казва г-н Красимир Симонски, ръководител на www.eCommerceAcademy.net , организатор на конференцията „Тенденции и иновации в туристическия бизнес“

Какви са тенденциите в развитието на туристическия бизнес?
Радвам се, че успяхме да очертаем тенденциите в развитието на информационните технологии и интернет в туристическия бизнес по време наконференцеията на www.eCommerceAcademy.net. Това са и тенденциите в развитиeто на туризма през следващите години за страната. Имаме добър туристически продукт и условия, остава да го покажем по най-добрия начин на потенциалните туристи, за да навлезем в конкурентни пазари на глобално ниво. Това може да стане само с помощта на съвременните интернет технологии най-вече за маркетиране на туристическия ни продукт.
Интернет ще оказва най-силно влияние в развитието на туризма, и ако успеем навреме да овладеем тези технологии, имаме все още възможност да сме конкурентни на туристическия пазар. Конкуренцията се измества в тази насока и, който не е адекватен, ще трябва или да изчезне от пазара, или да се задоволява с трохите от него. Мисля, че пазарът е достатъчно оголял за да осъзнае, че не може да продължава да търси туристи по стария начин. Без навлизане в интернет, няма как продуктът ни да стане видим. Затова се съгласихме на форума на www.eCommerceAcademy.net, че да вярваме, че някой ще дойде ей така, ще му хареса и ще разкаже на други, които евентуално да дойдат, е остарял подход и много дълъг във времето, за да донесе резултати. Трябва да осъзнаем, че вече се конкуриране на глобално ниво – с Тайланд, Китай, Африка, другите европейски страни. Интернет и по-скоро осъзнаването му като възможност за развитие ще очертае преструктурирането в туристическия пазар в близките години.

По какъв начин новите интернет технологии променят този бранш? Наистина ли предстои смъртта на туристическия агент?

Идват трудни години за тези, които нямат да могат да се пригодят към новата конкурентна среда, която се доминира от интернет. Едва ли ще изчезнат туристическите агенти, както се съгласиха и участниците в дискусията на www.eCommerceAcademy.net, но те ще бъдат агенти от нов тип, които добавят стойност към продукта, виртуализирайки го в интернет, а не са само посредници между туриста и хотелите и/или авиокомпаниите. Чрез интернет ще изчезнат и мошениците, обещаващи прекрасни преживявания, а пък накрая се оказва, че хотелът дори не съществува. Благодарение на рейтинговата система, която се развива в интернет, ще става все по трудно да се лъже, тъй като максималният брой излъгани ще бъде не повече от един. При това, при липса на рейтинг, дори първият би бил изключително внимателен.

Доколко в България се използват авангардните технологии? По какъв начин се развива онлайн туристическия бизнес?
Ползването на интернет в България е на сравнително добро ниво, но все още само за търсене на информация. Интернет е далече от това да се превърне в сериозна бизнес среда, която да ускори бизнес п76911_160844130618609_150336151669407_265356_1999456_nроцесите в страната. Почти винаги, интернет транзакциите се повтарят или потвърждават и по стандартния начин. Същото е и положението в областта на пътуванията. Почти нямаме завършени онлайн трансакции изцяло по интернет, което е свързано с ниското доверие в глобалната мрежа все още. В областта на киберсигурността, все още сме длъжници на потребителите, а преломът в тази област ще даде много силен импулс на туристическата индустрия.
Все пак почти всички травъл агенции използват интернет за резервации, а процентът на хотелите, които са онлайн, се увеличава. Недостатъчно е темпото, с което се развиват тези процеси и се надяваме, че конференцията успя да убеди голяма част от бизнеса и правителството, че трябва да се движим в тази посока. Все още обаче сме далече от критичната маса, необходима да превърне този процес в устойчив.

По какъв начин новите технологии могат да оздравят този бизнес у нас?
Те могат да убедят туристите, че България е мястото, където ще прекарат добре и ше се насладят на една красива природа и невероятна история. Трябва да се научим да използваме езика на компютрите и интернет за тази цел. Само така можем да привличаме туристи, защото те почти не вярват вече на дипляни и брошури. Искат да преживеят пътуването виртуално преди да го усетят реално. Така се създават очаквания в тях, които, разбира се, трябва и да задоволим.

Какво бихте посъветвали хората от туристическия бизнес, за да бъдат успешни в новата среда? Кои са основните неща, с които трябва да се съобразяват или да променят?
Късно е да ги съветвам да посетят конференцията ни, която вече премина. Но ние ще се опитаме да я повторим като успех може би през пролетта, а и междувременно можем да започнем с мини конференции по места. Надявам се да предизвикаме интерес.
От друга страна, създадохме добра основа и убеждение за търсене на интернет решения за развитие на туризма. Надявам се да не загубим инициативата и нещата да се върнат в старото си русло на еволюционно развитие. Става въпрос за революция и който го осъзнае, ще може да разчита на успех.
Бизнесът трябва да следи какво се случва в глобален мащаб, а не само в България или техния регион. Интернет се развива изключително динамично и ще продължава да ни изненадва с нови решения и най-вече възможности. Той не е заплаха, а възможност, но определено е заплаха, ако не му се обръща внимание.

Add comment

+ 45 = 49