Cherga BG

32 000 защитени интернет имена на кирилица бяха одобрени от Обществения съвет към министър Ивайло Московски

Над 32 000 защитени имена на географски, културни забележителности и държавни институции бяха разгледани и одобрени от Обществения съвет по информационни технологии и управление на интернет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Запазени са общи понятия като „община”, „област”, „село”; наименования на политически партии и на държави. Резервирани са имена на върхове, езера, водопади, реки, планини, обекти на Юнеско. Списъкът съдържа още музеи, паметници, пещери, природни паркове и резервати. Заявени са интернет имена на кирилица на манастири, обичаи и ритуали („нестинарство” и „сурва”), както и на курорти.

2986 компании и частни лица също са изразили желание да регистрират 6900 интернет имена на кирилица. От 1 юни, техните заявки ще бъдат анализирани, преди да бъдат регистрирани като интернет имена  в домейна от високо ниво  .бг.

Общественият съвет обсъди предложение на Центъра за безопасен интернет за специални изисквания към организациите, които биха искали да регистрират домейн „деца.бг”. По думите на представителя на организацията, Георги Апостолов,  всеки трети потребител на Интернет е под 18 години. В тази връзка, Европейският алианс за онлайн безопасност на децата, събира съмишленици за изпращане на послание до Международната корпорация за интернет имената (ICANN). В проекта на писмо се настоява за по-сериозни мерки за сигурност при регистриране на домейни на всички езици, които са свързани с деца. В рамките на дискусията, председателят на Обществения съвет, заместник-министър Димитър Геновски, възложи на членовете на съвета, да изготвят становище във връзка с инициативата.

По време на заседанието на Обществения съвет, бе обсъдена и уредбата на разрешаването на споровете за имена в областта .бг.

Antoaneta Peeva

Add comment

80 − 72 =