Cherga BG

„Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”

.r
Проект № 11-13-20/23.08.2012 г.
„Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стартира проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

08.02.2013 г. Гранд хотел София

На въвеждаща конференция в Гранд хотел София беше представен проект 11-13-20/23.08.2012 г. „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е администрацията на Министерския съвет, а отговорна за изпълнението му е дирекция „Координация по въпросите на ЕС”. Целевата група е държавната администрация на централно ниво, вкл. и експертите от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
Общата цел на проекта е подобряване процеса на изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС чрез усъвършенстване на системите за мониторинг и контрол и на комуникацията и координацията между столицата и Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
Основните дейности по проекта, които бяха представени от директора на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” госпожа Кристина Хитрова и от ръководителя на проекта г-н Асен Захаридов, ще бъдат насочени към развитие на системите EUNET и ИНФРАСОЛВ, както и към създаване на процедури за информационна сигурност на системите. В изпълнението на проекта също така са предвидени работни срещи между експерти по въпросите на ЕС от столицата и представители на Постоянното представителство на Република България в ЕС за подготовка и участие в заседания на ниво Европейски съюз, разработване на актуализирана нормативна уредба, осигуряване на информация и публичност по проекта и на одит на проекта.
Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ г-жа Моника Димитрова-Бийчър заяви, че е важно да се използват ефективно финансирането на Европейския социален фонд за подобряване облика на България пред света и смята, че този проект ще доведе до положителни резултати. Тя отбеляза хоризонталния характер на проекта, което позволява неговият ефект да е максимален. Г-жа Димитрова-Бийчър изрази удовлетвореност и от това, че екипът по проекта е амбициран и мотивиран за цялостното и качествено изпълнение на дейностите.
Стойността на проекта е 830 619 лв., а срокът за изпълнение е 14 месеца – от август 2012 до октомври 2013 г
IMG_4242IMG_4230

Add comment

5 + 4 =