Cherga BG

1/3 от учениците без мотивация за учене

1/3 от учениците  са в положение да изгубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище сочат данните от национално представително проучване на Център за приобщаващо образование.

 

Основни акценти от изследването:

 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни;

Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%);

95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си;

Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%).

23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език

С инфографика Център за приобщаващо образование (Центъра) представи данните от проучване сред шестокласниците в България преди началото на новата учебна година. Под наслов „Какво е да си шестокласник в България“ можем да видим някои тенденции сред подрастващите.

Добрата новина е,ч е почти всички запитани (95%) са на мнение, че училището е важно и трябва да се посещава редовно. Близо 80% харесват учителите си. За съжаление почти половината от децата (45%) ясно заявяват, че при първа възможност биха избягали от час или биха сестили занятия.

Любимите предмети са както следва:

  • възпитание и спорт (76%),
  • рисуване (57%),
  • музика (56%).

За съжаление “сериозните” предмети остават далеч на заден план:

историята (43%),

математиката (40%),

географията (35%),

английски език (31%).

„В България има около 57 000 шестокласника на година. И те са най-малко изследваната група ученици, която, обаче, се намира в най-критична възраст,“ обясни Димитър Лазаров, програмен директор на Център за приобщаващо образование, и допълни: “Обикновено се вълнуваме силно от 5-ти клас, когато децата започват да учат с много учители, и от 7-ми, когато има матури и кандидатстване. Но шести клас е критичен за самите деца – защото тогава те формират основни възгледи за живота и рискът да загубят интерес към ученето и дори да отпаднат, е най-голям. Затова битката за интереса им и любовта към ученето се води именно в шести клас – и е от съществено значение за всички нас да спечелим тази битка“

Причините 1/3 от децата постепено да губят желание за учене са различни. Освен безинтересния начин и силно екционен начин на преподаване, децата също се страхуват от агресията в училище, както и от неуспех или провал. Освен това почти една четвърт (23%) от децата в шести клас живеят в семейства в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език в училище. На 14% от шестокласниците им се налага да работят, за да изкарват пари, 12% пътуват до училище в друго населено място, а 10% не живеят с родителите си – все фактори, които поставят децата в допълнителен риск от отпадане.

Експертите от ЦЕНТЪРА споделят няколко основни препоръки:

  1. Често да се демонстрира на децата защо това, което учат, е важно и как може да се приложи в живота;
  2. Да се въведат повече практически занятия и уроци, свързани с учене чрез правене;
  3. Да се преподава извън класната стая, в среда, свързана с темите на урока. Училището да се отвори навън и при всяка възможност да среща децата с хора извън училището, защото в местната общност има голям неизползван ресурс, който училището може да привлече.

 

Биляна Котева

Add comment